ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت سازمان بهزیستی کشور در نمایشگاه کتاب

پروژه ساخت آدمک هوشمند سازمان بهزیستی کارفرما : سازمان بهزیستی کشور برچسب ها : آدمک مجازی، آدمک هوشمند

ساخت آدمک هوشمند جهت پرزنت شرکت دارویی پارس دارو در نمایشگاه

پروژه ساخت و اجرای آدمک هوشمند شرکت دارویی پارس دارو کارفرما : شرکت پارس دارو برچسب ها : آدمک مجازی،آدمک […]